CE-Märkning

Att försäkra bastuflotte

CE-märkning av bastuflottar

I Sverige och EU finns ett antal områden av produkter som har särskilda krav att vara CE-märkta för att få säljas. Detta innebär att tillverkaren måste visa att den har följt säkerhetskraven och de olika direktiv och föreskrifter gällande dennes område eller produkt.

När det gäller fritidsbåtar så skall dessa vara CE-märkta för att få säljas i Sverige. Vi är stolta och glada över att ha gjort detta mycket gedigna arbetet på våra bastubåtar.

Vilka fördelar har detta för dig som kund?

För det första så kan du när du köper en CE-märkt bastubåt av oss veta att den är byggd på ett sätt som är säkert och tryggt för dig som kund och uppfyller kraven som ställs i fritidsbåtsdirektivet. För det andra så är detta också anledningen att våra bastubåtar är de enda bastubåtarna på marknaden som går att försäkra med en riktig båtförsäkring. Du kan med andra ord på den svenska marknaden inte få en tag på någon annan bastubåt som du kan försäkra mot stöld, ansvar, förslitning och brand med precis samma villkor som vilken annan båt som helst.

Allt detta är särskilt viktigt att tänka på för er som planerar att köpa en bastuflotte i en förening eller ha den vid ett hotell, gästgiveri, herrgård eller camping. Även du som planerar att köpa en bastubåt och lägga till vid en båtklubb bör vara medveten om detta då det alltid finns krav på att ha försäkring på sin båt vid bastuklubbar och marinor.

Observera för att en bastubåt ska kunna säljas som ce-märkt båt krävs motor tillval samt andra tillval. I grundutförandet är den inte ce-märkt men försäkringsbar via vår märkesförsäkring i Sverige. Vi har inget avtal med försäkringsbolag utanför Sverige. 

Oavsett om bastubåten köps med tillvalet ce-märkning eller inte så är den stabilitetstestad mm.