Produktinformation

 

ALLT HANDLAR OM DETALJER

Information om marinbastuns produkter

Vi tycker att att detaljer är viktiga, därför har vi sammanställt detaljerad information om varje del i våra produkter. Alla våra bastustugor och bastuflottar byggs enligt samma gedigna koncept i fabrik. Du kan bland annat läsa om allt från hur flytkropparna på bastuflottarna är utformade till hur yttertaket är konstruerat.

I denna kategori behandlas med andra ord hela grundkonceptet till våra bastustugor och bastuflottar men inte tillbehören eller tillvalen.
Vi är säkra på att du efter att ha studerat alla de olika beståndsdelarna kommer att känna dig trygg med att det vi levererar håller hög kvalité och är noga genomtänkt.

När du beställer en bastuflotte eller bastustuga från Marinbastun ingår det alltid allt som behövs för att kunna basta redan samma dag som den levereras.
I grundutförandet ingår

  • Golv i spontad gran med avrinnig samt ränna i bastuutrymmet (oisolerat)
  • Bastubyggnad med fönster dörrar och yttertak med takbeklädnad i papp (två lager)
  • Handtag och lås på ytterdörren
    Lavar i asp eller värmebehandlad asp
  • Kamin med golvskyddsplåt, skyddsväggar, helisolerad rostfri skorsten och brandsläckare

“God kvalité ligger i detaljer, därför lägger vi mycket tid på dem i vår produktion”

Produktinformation

Bastulavar

Produktionformation

Flytkroppar

Produktinformation

Bastuaggregat & Ugn

Produktinformation

Fönster och dörrar

Produktinformation

Bastutak

Produktinformation

Husstommen