El och besysning

belysning bastuflotte

Många kunder vill givetvis ha trevlig belysning i sin bastu. Vi har lagt ner mycket tid och ansträngning på att utforma mycket stämningsfulla belysningar till våra bastuflottar.

Elsystemet består av ett 12-voltssystem med marinbatteri samt solpanel. All belysning byggs med LED-ljus som drar väldigt lite ström.

Detta gör att solpanelen i stort sett alltid räcker till för att hålla uppe spänningen i systemet. Vill du ha möjlighet att ansluta till landström så bygger vi självklart din flotte med det alternativet.

Fasadbelysning bastustuga
Elskåp bastustuga 12-volt system
Belysning under lavar i bastu
Solpanel till bastuflotte kopplat till ett 12-voltsystem