Produktinfo

Under produktinformation kan du gå igenom de olika beståndsdelarna i våra byggnationer. Alla våra bastustugor och bastuflottar byggs enligt samma gedigna koncept i fabrik. Du kan bland annat läsa om allt från hur flytkropparna på bastuflottarna är utformade till hur yttertaket är konstruerat.

I denna kategori behandlas med andra ord hela grundkonceptet till våra Bastustugor och bastuflottar men inte tillbehören eller tillvalen.
Vi är säkra på att du efter att ha studerat alla de olika beståndsdelarna kommer att känna dig trygg med att det vi levererar håller hög kvalité och är noga genomtänkt.