En helt obehandlad bastustuga Ella levererades till Blidö igår. Vi önskar de nya mycket nöje