Marinbastuns dataskyddspolicy

Marinbastun värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Marinbastun samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@marinbastun.se
Genom att använda Marinbastuns tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Marinbastun använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vid köp av våra produkter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom försäljning av våra bastustugor och flottar behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller mailar oss direkt,
Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Information vi samlar in om dig. När du köper en produkt av oss, kan vi samla in följande information:
• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Finansiell information – din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
• Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
• Information om hur du interagerar med Marinbastuns webbsida – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
• Geografisk information – din geografiska placering.
Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.
Vad gör vi med din information?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Marinbastuns tjänster. Marinbastun behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav
Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet vid tex finansiering från tredjepart.
Myndigheter. Marinbastun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor
Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Marinbastun som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och ”smoooth” onlineupplevelse. För mer information om hur Marinbastun använder cookies och liknande, se vår cookie statement.